Program dela za leto 2021 in 2022

PROGRAM DELA ZA LETO 2021 IN 2022

Izobraževalne vsebine 2021/22: 30 krožkov

Jezikovni krožki: 9

 • angleški  ( 6)
 • italijanski  (1)
 • francoski (skupaj 1)
 • nemški (skupaj 1)

Računalniški krožki: 4

 • uporaba pametnih telefonov in tablic (2)
 • računalniški (2)

Naravoslovni in družboslovni: 12

 • urejanje in varstvo okolja (1)
 • spoznavanje kulturne dediščine (1)
 • zeliščarstvo, narava in zdravje (2)
 • fotografski (1)
 • likovni (1)
 • krojenje in šivanje (1)
 • oblikovanje tekstila – patchwork (1)
 • ohranjanje kulturne dediščine naših babic – ročna dela Deteljica (1)
 • ohranjanje glasbene dediščine – godba veteranov (1)
 • prehrana v tretjem življenjskem obdobju (1)
 • medsebojni odnosi (1)

Ohranjanje vitalnosti: 5

 • joga (1)
 • ples (1)
 • tai-chi (1)
 • fitnes (1)
 • telovadba – gibalne vaje za starejše (1)