Organi društva

SEZNAM ČLANOV ORGANOV DRUŠTVA UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

UPRAVNI ODBOR

Ime in priimek

Funkcija

Naslov

Telefon

e-mail

Marija MASNEC predsednica Hmeljarska 6, 3311 Šempeter 5702 601
031 761548
masnec.marija@gmail.com
Marijan TURIČNIK namestnik Petrovče 241, 3301 Petrovče 5708 891,
041-305 431
marijan.turicnik@guest.arnes.si
Lidija TAMŠE član Griže 30c, 3302 Griže 571 5910
031-447 623
lidija.tamse@gmail.com
Leon Pade član
Andreja ŠTEINER član Pod smrekami 16,
3311 Šempeter
031-637788 steiner.andreja@gmail.com
 Leonida BASLE član Šešče 53,
3312 Prebold
041725356  basle.leonida@gmail.com
Rudi Krajnc član


NADZORNI ODBOR

Ime in priimek

Funkcija

Naslov

Telefon

e-mail

Silva CENCELJ predsednik Petrovče 282, 3301 Petrovče 051314078 silvacencelj@gmail.com
Ivica ČRETNIK član Ob Rimski nekropoli 24, 3311 Šempeter 5701 998, 041-981 245 ivica.cretnik@siol.net
Anka BREČKO član Gotovlje 76g, 3310 Žalec 031-540 086 breckoa@gmail.com

ČASTNO RAZSODIŠCE

Ime in priimek

Funkcija

Naslov

Telefon

e-mail

Pavlina GLUŠIČ predsednik Vrbje 76a, 3310 Žalec 5717 435, 031-413 294 pavlina.glusic@gmail.com
Janez MEGLIČ član Partizanska 3, 3310 Žalec 5718 449 jmeglic1@gmail.com
Tatjana PEVEC  član Heroja Staneta 5, 3310 Žalec  031-789 856 tatapevec@gmail.com

POSLOVNI TAJNIK

Ime in priimek

Funkcija

Naslov

Telefon

e-mail

Jana KASESNIK Polzela 232 051 438 495 enaxjanja@gmail.com

BLAGAJNIK

Ime in priimek

Funkcija

Naslov

Telefon

e-mail

Marija GAJŠEK Gotovlje 103a, 3310 Žalec 031-781 384 marija.gajsek1950@gmail.com