Beseda predsednice

Marija Masnec

Veselimo se novega študijskega leta in vabimo vse, ki jih zanima tovrstno izobraževanje, da se nam pridružijo.

Uspešno izobraževanje in druženje v preteklih petnajstih letih bomo nadaljevali tudi v prihodnje, še posebno pomembno pa bo študijsko leto 2015/16.

Učenje v tretjem življenjskem obdobju bo postal način, kako strukturirati čas, kako se spreminjati skupaj s svetom. V tretjem življenjskem obdobju lahko postane študijska skupina primarna socialna skupina, v kateri študentje pridobivajo znanje in spretnosti, pa tudi informacijsko in čustveno oporo.

V študijskih skupinah bodo mentorji in slušatelji izbirali vsebine, postavili njihove sklope in končne cilje izobraževanja. Pomembno bo, kako pri tem vključiti izkustveno učenje. Mentorjeva vloga bo pri izobraževanju velika.

Posebna pozornost bo namenjena medgeneracijskemu sodelovanju, to je izmenjavi izkušenj in znanja z vsemi generacijami. Pomembno bo tudi sodelovanje z gospodarstvom, skratka sodelovanje v širšem lokalnem okolju.

 V študijskem letu 2015/16 bomo nadaljevali  s sodelovanjem pri projektih  Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Poleg tega bomo sodelovali tudi z drugimi UTŽO po Sloveniji. V okviru projektov  Slovenske univerze bomo izobraževali mentorje, animatorje in s tem razvijali koncept izobraževanja starejših. S tem bomo predstavili in utrdili vlogo univerz za tretje življenjsko obdobje v širšem slovenskem prostoru.

Kot člani LAS-a bomo po potrebi kot partnerji  sodelovali v posameznih projektih.

Prepričana sem, da nam bo s pozitivno naravnanostjo, dobro voljo ter veseljem do učenja in druženja, tako kot do sedaj tudi uspelo.

Izobražujemo in združujemo ljudi vseh generacij, zato vabljeni v našo zakladnico znanja!

Vaša predsednica
Marija Masnec