Mobilna pisarna LAS

MOBILNA PISARNA UNIVERZE OBMOČJA LAS

VEČ SI PREBERITE na http://www.univerza3-zalec.si/ ali na http://www.ra-savinja.si
Projekt MOBILNA PISARNA UNIVERZE OBMOČJA LAS je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Več o sofinancierju si lahko preberete na uradnih spletnih straneh: http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/assistance/index_sl.htm
Za vsebino informacij je odgovorna LAS SSD. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mobilna pisarna univerze območja LAS je projekt, ki je namenjen vsem zainteresiranim za vseživljenjsko učenje. Namen projekta je dvigniti
raven znanja in veščin, vzpodbujati vrednote sodelovanja, tolerantnosti, odprtosti in pritegniti čim širši krog prebivalcev Spodnje Savinjske doline, da bodo aktivno sodelovali pri izvajanju lokalne razvojne strategije. V sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Žalec.

Mreža VŽU

V okviru projekta Mobilna pisarna univerze območja LAS je nastala mreža VŽU LAS. Mreža predstavlja vez med posameznimi
organizacijami, ki delajo na področju vseživljenjskega izobraževanja in so aktivni na območju Lokalno akcijske skupine,
Spodnja Savinjska dolina. Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec je tekom projekta nadaljevala ali pričela s sodelovanjem z
različnimi društvi in drugimi organizacijami, ki si prizadevajo, da bi prebivalci Spodnje Savinjske doline imeli na razpolago bogato ponudbo VŽU.

Mrežo sestavljajo naslednje organizacije:
1. Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec
2. Zveza društev upokojncev Žalec
3. Društvo upokojencev Prebold
4. Društvo upokojencev Polzela
5. Društvo upokojencev Vransko
6. Društvo upokojencev Tabor
7. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
8. LAS SSD
9. Medobčinska knjižnica Žalec
10. Zavod Porta B
11. Zavod Flosar

Okolje, v katerem živimo, se hitro spreminja, zato se moramo prilagajati in čim bolj slediti trendom razvoja. S projektom Mobilna pisarna univerze območja LAS smo zasejali seme sodelovanja, ki bo raslo skladno z našimi željami in zavedanjem po osebnem nadgrajevanju znanja.
Pri izvedbi projektnih predavanj nam je s svojimi prostori pomagala Medobčinska knjižnica Žalec.

Nekaj utrinkov iz izvedenih delavnic projekta: MOBILNA PISARNA UNIVERZE OBMOČJA LAS

Projekt MOBILNA PISARNA UNIVERZE OBMOČJA LAS je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Za vsebino informacij je odgovorna LAS SSD. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.