Program dela

IZOBRAŽEVANJE V KROŽKIH

Smo Univerza za tretje življenjsko obdobje – društvo posebnega pomena za izobraževanje.

Vključeni smo v mrežo slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje.

Aktivno sodelujemo s širšim lokalnim okoljem s poudarkom na prenosu znanja med gene-racijami.

V študijskem letu 2015/16 bomo sodelovali z LASom, Ljudsko univerzo Žalec, osnovnimi šolami in vrtci v občini Žalec, socialno varstvenim zavodom Dom Nine Pokorn. Posebno pozornost bomo namenili sodelovanju z gospodarstvom, skratka sodelovali bomo v skupnih občinskih akcijah, to je s širšo družbeno skupnostjo.

JEZIKOVNI KROŽKI

Angleški začetni in nadaljevalni krožki

Angleški krožki delujejo po skupinah. Vsi krožki, razen začetnega, zahtevajo različno osnovno predznanje.

Italijanski

Deluje več let, lahko pa se sedanjim slušateljem pridružite še drugi z nekaj predznanja.

Francoski

Obvezno je predznanje. Poleg učenja jezika se slušatelji seznanjajo tudi z običaji in življenjem v francosko govorečih deželah.

Nemški začetni

Pričeli bomo s spoznavanjem nemškega jezika ter si na ta način odpirali možnosti za komunikacijo v nemško govorečih deželah.

Španski začetni
Španski jezik je razširjen v mnogih državah po svetu, zato ni odveč, 5 če se ga naučite.

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Računalniški začetni in nadaljevalni krožki

Že nekaj let deluje več krožkov. Vsi, ki želite obogatiti tovrstno znanje, se tvorno vključevati v informacijsko družbo, se odločite in se vključite v računalniško izobraževanje.

NARAVOSLOVNI IN DRUŽBOSLOVNI KROŽKI

Kulturna dediščina

Ali znamo ceniti lepote in bogastva Slovenije? Člani krožka že več let dajejo poudarek spoznavanju kulturne dediščine naše dežele. Z veseljem obiščejo kulturno-zgodovinske objekte.

Dediščina Savinjske doline

Pri krožku bomo spoznavali kulturno dediščino in zgodovino svo-jega lokalnega okolja. Raziskovali bomo Spodnjo Savinjsko dolino, v tem sklopu pa bi se ozirali tudi širše v slovensko zgodovino.

Urejanje in varstvo okolja

Kako poteka delo v sadovnjaku in na vrtu, kako urediti dom in okolico in še kaj, lahko slišite in vidite kot člani tega krožka. Svoje znanje seveda poglabljate tudi pri ogledih rastlinjakov, raznih vrtov in razstav.

Zeliščarstvo, narava in zdravje

Znanja o naravi, njenih dobrinah in zeliščih ni nikoli dovolj. Slušatelji krožka ga z izmenjavo svojih izkušenj pod vodstvom mentorice pri-dobivajo tudi na strokovnih ekskurzijah in v naravi. Nadaljevali bodo s poglobljenim spoznavanjem skrivnosti uporabe zelišč. V pomoč bo tudi že njihova izdana knjiga o zeliščih, naravi in zdravju.

Fotografski začetni in nadaljevalni

V začetnem krožku bomo spoznavali delo s fotoaparati in beležili zanimive dogodke v društvu, v naravi, predvsem pa v dogajanju v občini in v širši družbeni skupnosti. Krožek bo zanimiv in primeren za začetnike, ki radi shranijo lepe trenutke.

V nadaljevalnem krožku boste spoznali umetnost nastanka lepe, zanimive, izostrene fotografije ter uporabo novejših tehnik prenosa slike. Vključite se lahko prav vsi, ki vas v roki vznemirja foto aparat ob pogledu na nekaj lepega, zanimivega.

Likovni krožki

Delujeta dva krožka, v katera se lahko vključite vsi, ki imate žel-jo po likovnem izražanju in na ta način bogatite svoj prosti čas, notranja čutenja in opažanja okrog sebe pa izrazite z različnimi likovnimi tehnikami.

Kaligrafija

Spoznali boste pisave in primernost njihove uporabe v vsakdanjem življenju.

Komuniciranje in medsebojni odnosi

Učili se bomo načinov lepega vedenja in komuniciranja v družbi za boljše medsebojne odnose.

Krojenje in šivanje

Članice tega krožka že več let uspešno delujejo. Spretne so pri ustvarjanju različnih izdelkov, ki jih predstavijo na samostojni razstavi. Če se želite sprostiti, naklepetati in si še kaj sešiti, oblikovati …, pridite mednje.

Šivanje krpank – patchwork

Krpanka (patchwork) je šiviljski izdelek, sešit iz različno oblikovanih in ornamentiranih krp blaga. Če si želite kreativno ustvarjanje, si lahko oblikujete posebno posteljno pregrinjalo, otroško odejico, nahrbtnik, igračke, zavese, okrasne blazine, slike in še kaj.

Ohranjanje kulturne dediščine naših babic – ročna dela Deteljica

Članice krožka Deteljica druži prijateljstvo in želja po ohranjanju kulturne dediščine babic. Njihovo ustvarjanje je zelo raznoliko: pletenje, kvačkanje, vezenje, klekljanje … Članice z veseljem prenašajo znanje ročnih spretnosti v roke mlajši generaciji.

Godba veteranov

Vabljeni člani po 50. letu, ki že imate glasbeno predznanje. Vadili boste pod strokovnim vodstvom, se izpopolnjevali in se predstavljali javnosti.

OHRANJANJE VITALNOSTI

Standardni plesi

 Ples je prijetno, sproščujoče druženje, obenem pa človek, ne glede na leta, poskrbi za rekreacijo, za svojo telesno kondicijo. Delovale bodo tri plesne skupine. Vabljeni vsi, ki se radi gibljete v ritmu glasbe.

Joga

Skupina deluje že več let, vendar ste vabljeni tudi novi člani. Pod strokovnim vodstvom boste spoznavali skladnost duha in telesa in se sproščali. Naredite nekaj zase, za svoje dobro, zdravo počutje.

Tai-chi

Zadnja leta je postal zanimiv in priljubljen, saj je to vadba, ki je primerna za vsakogar, ne glede na starost. Skrbi za ohranjanje vitalnosti, pretok energije, krepi imunski sistem, skratka – nežna sprostitev.

 • Fitnes
 • Našim članom omogočamo vadbo za krepitev telesa, ki je ključ do zdravega in sproščenega bivanja.

OSTALE DEJAVNOSTI

DELAVNICE

Organizirali bomo:

 • delavnice o demenci
 •  delavnice o uporabi defibrilatorja
 •  delavnice o strupenih rastlinah
 •  delavnice o gospodarjenju s financami
 •  delavnice o urjenju spomina
 •  okrogle mize o aktualnih temah

MEDGENERACIJSKE AKTIVNOSTI

Izvajale se bodo v:

 • Vrtcu Žalec
 •  OŠ Šempeter
 •  OŠ Žalec
 •  Domu Nine Pokorn Grmovje
 • skupaj z UPI LU Žalec na tržnici
 •  posamezne delavnice za vse generacije v različnih krajih

Sodelovali bodo:

 • likovni krožek
 •  kulturna dediščina
 •  plesni krožek
 •  jezikovni krožki
 •  joga krožek
 •  Deteljica ter krojenje in šivanje
 •  foto krožek
 •  zeliščarski krožek

PROGRAM SKUPNIH KULTURNIH IN DRUŽABNIH

DEJAVNOSTI

Tradicionalno bomo pripravili:

 • obisk dveh gledaliških predstav
 •  delavnico na morju
 •  strokovno ekskurzijo s spoznavanjem domovine
 • festival znanja ob zaključku študijskega leta
 •  občni zbor za člane društva

Na dogodkih bo sodelovala godba veteranov.

Posebej se bomo predstavili z/s:

 • razstavo krožka Deteljica
 •  razstavo likovnih krožkov
 •  razstavo fotografij
 •  predstavitvijo UTŽO na tržnici z uvodom v študijsko leto
 •  predstavitvijo krožka Zelišča, narava in zdravje

 

Vse, ki vam je do prijetnega druženja in zanimivih dejavnosti, vabimo k sodelovanju.

Brošura 2015-2016 (kliknite) v sliki in besedi