Animatorji in predavatelji

Animatorji

Predavatelji

Zap.št. Mentor Krožek
1 Sadar Alenka angl. B,angl.E
2 Vrtačnik Ana ang. G, angl.H
3 Krajnc Irena angl.C, angl.D
4 Vaš Marija, prof. rač. H, nov začetniški
5 Puncer Zdenko rač. AB, rač.C, rač.E,
6 Gabrovšek Danica krojenje, krpanke
7 Kos Zidar Štefanija ur.var.okolja
8 Mastnak Čulk Cvetka zeliščarstvo
9 Cvikl Nanika plesni B, plesni C
10 Repnik Marko pihalna godba
11 Koren Zvone ital., franc.
12
13
Mitja Plevnik
razni mentorji
kult. dediščina I.
Kult. dediščina II.
14 Uplaznik Peter plesni A,
15 Rosina Igor foto
16 Brilej Zvone likovni
17 Kos Zidar Štefka ur. var. okolja
18 Cvikl Matej joga
19 Potočnik Manja tai či
20 0 deteljica
21 0 fitnes
22 Železnik Jolanda komunikacije
23 Tina Vidali nemščina

 

SEZNAM ANIMATORJEV 10.10.2013
Zap.št. Animator št.krožkov Krožek
1 Marija Gajšek 1  joga
2 Kokovnik Danica  1 nemščina
3 Vera Žužej 1 angl.C,
4 Ivica Čretnik 1 angl.D,
5
6 Silva Cencelj 1 angl.A,
7 Ida Steblovnik 1 angl. I,
8 Rehar Stanka 1 angl.J,
9 Ida Benedikt 1 ital.
10 Skalin Majda 1 rač. I,
11 Marijan Turičnik 1 rač. C
12 Marija Vršič 1 rač. E
13 Nada Zagoričnik 1 rač. H
14 Rudolf Krajnc 1 foto
15 Anica Kralj 2 plesni A,
16 Anka Brečko 2 plesni B, plesni C
17 Janez Šketa 2 urejanje in var.okolja, fitnes
18 Podsedenšek Milena 2 krojenje, krpanje
19 Helena Kocič 1 Deteljica
20 Mira Kodrun
Greta Kujan
1 kulturna dediščina
21 Valant P. Helena 1 tai či
22 Studnička Marija 1 likovni
23 1 komunikacije
24 Andreja Šteiner 1 zeliščarstvo, nar.,zdr.
25 Tatjana Pevec 1 franc.
26 Jančič Jože 1 pih.godba